Přirozený chov matek

V této kapitole se budeme věnovat přirozenému chovu matek z rojových matečníků. Podrobně o tomto tématu bude pojednávat LŠNV II.

Tato kapitola bude doplněna až v květnu-červnu 2017, jelikož nemáme na farmě žádné vhodné fotografie k této problematice.