LŠNV I. 19.-21.5.2017

Program školy:
Pátek 19.5.17
8:00 – 9:00 Registrace a ubytování – V. Hajný

9:00 – 10:30 Chovatelská biologie včely medonosné (Životní cyklus, včelstvo jako superorganismus, základní genetika) – Š. Dlouhá

10:30 – 10:45 Přestávka

10:45 – 12:00 Základní vybavení pro včelaření – V. Hajný

12:00 – 13:00 Oběd

13:00 – 14:45 Přehled nejčastějších onemocnění – biologie, prevence , léčba – Š.Dlouhá

14:45 – 15:00 Přestávka

15:00 – 16:15 Umístění včelstev a zákonné povinnosti včelaře – V. Hajný

16:15 – 18:00 Exkurze do výroby úlů, včelařských potřeb a vybavení (cca 3 km od včelnice) s popisem – V. Hyblbauer

od 18:00 Večeře a debata

Sobota 20.5.17

9.00 – 12:00 Praxe na včelnici v Dolních Křečanech v případě špatného počasí přesun do kryté včelnice cca 80 včelstev (rozdělení do dvou skupin po cca 10): osazení úlů, péče o včelstvo, rozložení díla v úle, rozšiřování včelstev – V. Hajný, V. Hyblbauer, Š. Dlouhá
12:00 – 13:00 Oběd na farmě

13:00 – 16:00 Tvorba oddělků a péče o oddělky – V. Hajný, V. Hyblbauer, Š. Dlouhá

16:00 – 17:30 Zootechnická opatření v praxi -V. Hajný
17:30 Smyslové vnímání včel – Š. Dlouhá Večeře a debata
Neděle 21.5.17

9:30 – 12:00 Praxe na včelnici na Vlčí Hoře (rozdělení do dvou skupin): Vytáčení medu, rozšiřování včelstev a tvorba oddělků, příprava oddělků na odvoz – V. Hajný, V. Hyblbauer

12:00 – 13:00 Oběd na včelnici

13:00 – 16:00 Práce s voskem (výběr souší a tavení), tavení vosku, zpracování, ekonomika medu – V. Hajný, V. Hyblbauer)

16:00 Ukončení kurzu s předáním certifikátů

Před kurzem je možno si objednat oddělky a při kurzu pracovat již s nimi. Nutno objednat do 31.3. a zaplatit zálohy. Ubytování nabízí NATURA Praha za cca 300 s plnou penzí, bylo by vhodné, kdyby se tam ubytovávali všichni účastníci kurzu.