Něco o nás

   Statek se nachází na území CHKO Lužické Hory a Labské Pískovce, které uprostřed svírají Národní park České Švýcarsko. Včelaření v těchto průmyslem neznečištěných a nedotčených oblastech nám umožňuje chovat včely v systému ekologického zemědělství a plnit podmínky certifikace medu a propolisu pro BIO režim. Statek má tři stabilní stanoviště včel a cca 15 kočovných stanovišť. Snažíme se propagovat systém ekologického včelaření bez chemie.

   Včely jsou na zimu přesouvány do stabilních stanovišť, kde jsou v případě potřeby dokrmovány roztokem medu a vody. Na jaře se rozváží na kočovná stanoviště za nejlepší včelí pastvou. Dále v rámci diverzifikace a samostatnosti statku vlastníme přes 30 ha orné půdy, kde pěstujeme nektarodárné rostliny, jako je například původní odrůda pohanky seté, která v první řadě slouží jako pastva pro včely. Včely díky ní produkují med s vysokým obsahem rutinu a zároveň jim poskytuje kvalitní pyl. Po opylení pohanku využíváme k prodeji do pekáren a jako složku krmiv pro naše zvířata. Dále farma vlastní 120 ha květných luk a 300 ha lesů. Současně máme k dispozici cca 1,5 t ha pastvin spřátelených ekologických zemědělců, kam kočujeme za včelí pastvou. Při medné sklizni propouštíme med po vytočení pouze přes hrubá síta, abychom odstranily pouze velké kusy vosku. Dále med nefiltrujeme. Snažíme se, aby byl co nejblíže přírodnímu stavu. Med bezprostředně po vytočení stáčíme do sklenic. Med nikdy neztekucujeme, při ztekucování dochází k jeho degradaci. Med prochází přísnou kontrolou Inspekčního orgánu ekologie KEZ, o.p.s., BIO certifikát med obdrží vždy až po bezchybné laboratorní analýze na cca 700 reziduí. Ve včelařském provozu se snažíme být co nejblíže ke včelám. My se přizpůsobujeme včelám, přesouváme je tam, kde je dost pastvy. Při vytáčení medu vždy zůstává v produkčních včelstvech minimálně 20 kg medných zásob, abychom včely neomezovali v plodování a nestresovali pocitem hladu. Náš med je nejvyšší kvality a jako jediný v České republice produkujeme BIO med ve větším množství.